Na podlagi prejete okrožnice MIZŠ št.: 6030-1/2020/8 vas  obveščamo, da od ponedeljka, 16. 3. 2020, pa do preklica, na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in v vrtcu Cezanjevci ne bomo izvajali vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

Učitelji bodo za učence pripravili določena učna gradiva in usmeritve za delo učencev na drugačen način, katera bodo dostopna na naši spletni strani šole, v posebnih zavihkih za posamezne razrede od ponedeljka, 16. 3. 2020.

Preko spletne strani vas bomo obveščali tudi o vseh nadaljnjih aktivnostih.

V upanju, da se življenje čimprej vrne v običajne tirnice, vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem.

Brigita Hojnik, ravnateljica