S tem tednom se je začelo nekoliko drugačno šolsko delo. Pouk bomo v skladu z navodili izvajali na daljavo, preko spletne šolske strani, elektronske pošte, socialnih omrežjih… Ker so vsi ti kanali trenutno zelo obremenjeni, prosimo za potrpežljivost, če kaj ne deluje takoj.

Življenje je malo drugačno, se je upočasnilo. Izkoristimo ta čas tudi za to, za kar sicer ne najdemo časa. Ukvarjajmo se s sabo, z naravo, s svojimi najbližnjimi…seveda pa tudi s spoznavanjem in usvajanjem novih ali pa z utrjevanjem že znanih učnih vsebin.

Ostanite zdravi, nasmejani, delite prijazne besede in dobre misli.

Kolektiv OŠ Janka Ribiča Cezanjevci