Spoštovani učenci in starši!

V petek, 8. 5. 2020, smo šole prejele okrožnico s podrobnimi navodili in priporočili za ponovno odprtje šole.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, šola ponovno odpira svoja vrata za učence 1., 2. in 3. razreda in otroke vrtca.

V ponedeljek, 25. 5. 2020, pa se vrata šole odpirajo še za učence 9. razreda ter učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave.

Vsi ostali učenci od 4. do 8. razreda boste delali na daljavo do konca šolskega leta.

V vrtcu in v šoli moramo upoštevati konkretna navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kako organizirati delo in kako za vse otroke in zaposlene zagotoviti varno okolje, da bo vzgojno – izobraževalno delo potekalo čim bolj nemoteno in da bo v skladu z vsemi zdravstvenimi zahtevami.

Ukrepe bomo izvajali v okviru naših zmožnosti ter v skladu z navodili. Pripravljamo reorganizacijo oddelkov (manjše skupine), kadrovsko strukturo za potrebe pouka in prostore v skladu z zahtevami NIJZ, o čemer vas bomo pred ponovnim odprtjem obvestili.

Razredniki 1., 2. in 3. razreda, bodo v tem tednu sklicali roditeljski sestanek preko video povezave, ter vam podali nekaj začetnih navodil.

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vas pred ponovnim vstopom otroka v šolo prosimo, da nam posredujete podatke o tem, ali v tem času potrebujete jutranje varstvo in podaljšano bivanje. O načinu posredovanja podatkov vas bodo obvestili razredniki.

Ob prihodu otroka v šolo bo potrebno prinesti s seboj podpisano IZJAVA staršev pred vstopom otroka v šolo. 

Podrobnejši načrti bodo v prvi vrsti usmerjeni v varnost pri vzgojno- izobraževalnem delu v šoli v času epidemije.

Skupaj se trudimo še naprej, da bomo z izvajanjem ukrepov za preprečevanje okužb manjšali možnost širjenja virusa.

Z dobrim sodelovanjem gremo naprej.

Ravnateljica: Brigita Hojnik