V ponedeljek, 25. 5. 2020, se zopet vračajo v šolske klopi učenci 9. razreda, da zaključijo devetletno poglavje svojega obiskovanja OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. Vesela sem, da bomo skupaj z vašim razrednikom in učitelji zadnje tri tedne preživeli skupaj, čeprav na malce drugačen način kot ste bili navajeni do sedaj. Želim vam uspešen zaključek in se vidimo v ponedeljek, 25. 5. 2020.

V šolske klopi se vračajo tudi učenci od 4. do 8. razreda, kateri potrebujejo učno pomoč.

Nekaj navodil:

 1. Pred prihodom v šolo je potrebno oddati izpolnjeno izjavo. V šolo hodijo le zdravi učenci.
 2. Učenci pridejo v šolo največ 15 minut pred pričetkom. Učitelj ali informator jih prevzame in pospremi do matične učilnice (matematična učilnica). Garderobne omarice se v tem času ne uporabljajo, učenci se ne preobuvajo v šolske copate.
 3. Starši v šolo ne vstopate. Učenec vstopa v šolo skozi stranski vhod ob telovadnici ob predvideni uri. Ob vstopu v šolo si razkuži roke.
 4. Tudi na dvorišču šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami 1,5 do 2 metra.
 5. Izvedba pouka oz. učne pomoči bo potekala v skupinah.
 6. Otroci do 12. leta ne nosijo mask. Starejši od 12 let nosijo masko, ki jo prejmejo ob vstopu v šolo, lahko pa imajo svojo. V učilnici so učenci brez maske, nosijo jo zgolj na hodnikih. S sabo prinesejo šolske potrebščine, vodo v bidonu ali plastenki, dodatna oblačila (prostore se bo pogosto zračilo).
 7. NIJZ priporoča, da otroci v šolo prihajajo peš ali z individualnimi prevozi brez združevanja otrok.
 8. Toaletne prostore (WC) učenci 9. r uporabljajo v pritličju pod telovadnico.
 9. Malico učenci 9. razreda opravijo v matični učilnici, kosilo pa v jedilnici.  Ob prevzemu pladnja v jedilnici je potrebno upoštevati razdaljo 1,5 – 2 m.
 10. Hrano pri malici razdeli izključno učitelj. Malico pred matične učilnice prinese kuhinjsko osebje ali oseba, ki je za to posebej določena.  Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.
 11. Učenci od 4. – 8. razredov imajo v šoli zgolj malico.
 12.  Z upoštevanjem vzdrževanja medosebne razdalje, rednim umivanjem rok in čiščenjem oz. razkuževanjem površin in predmetov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge.
 13. Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska oz. ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora otrok ostati doma in to sporočiti razredniku.
 14.  Morebitna vprašanja naslovite na razrednika, svetovalno službo oz. ravnateljico.

Ravnateljica: Brigita Hojnik