V sredo, 3. 6. 2020, smo začeli izvajati pouk v vseh razredih. Vsi skupaj se moramo zavedati, da vrnitev v šolo vseeno predstavlja nekoliko večje tveganje za prenos bolezni in vas naprošamo, da skupaj z nami skrbite, da bomo higienske ukrepe upoštevali in se držali smernic stroke.

Potrudili se bomo, da bomo življenje in delo šole kljub določenim določilom izvedli najboljše ter  uspešno zaključili tudi to šolsko leto.

Do konec šolskega leta bo izvedenih še nekaj dejavnosti, ki glede na situacijo zahtevajo določene prilagoditve. O načrtu izvedbe posameznih posebnih situacij in izvedbe posamezne posebne aktivnosti (valeta, podelitev spričeval, proslava ob državnem prazniku…) vas bomo pravočasno obvestili. Organizirali jih bomo v skladu s priporočili MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ. To pomeni, da jih bomo izvedli znotraj oddelčne (razredne) skupnosti,  upoštevajoč priporočeno socialno distanco in pri zbiranju v skupinah dovoljeno število oseb. NIJZ organizacijo vsakršnih dogodkov odsvetuje. Dopustni so le dogodki, kjer so udeleženci le učenci iz istega razreda brez zunanjih udeležencev.

Obveščamo vas tudi, da interesnih dejavnosti (zbor, folklora…), kjer so stiki med učenci iz različnih oddelkov, ne bomo izvajali.

Skupaj nam bo uspelo.

Ravnateljica: Brigita Hojnik