Zaradi poslabšane epidemiološke situacije in v želji preprečitve prenosa okužb s SARS-Cov-2 bomo na podlagi okrožnice MIZŠ na šoli pričeli izvajati vzgojno izobraževalno delo prilagojeno, in sicer:

  • UČENCI OD 1. DO 5. RAZREDA SE BODO IZOBRAŽEVALI NA ŠOLI,
  • ZA UČENCE OD VKLJUČNO 6. DO 9. RAZREDA BOMO PRIPRAVILI POUK NA DALJAVO.

Na šoli smo vzpostavili enotno digitalno učno okolje za delo na daljavo za vse učence predmetne stopnje ter strokovne delavce. Učence smo v sklopu tehniškega dne in med samim poukom usposobili za delo v spletnih učilnicah, v katerih bomo pričeli naslednji teden s poukom na daljavo in so se dolžni vključiti vsi učenci.

Učenci so dobili tudi podrobna navodila za delo v spletnih učilnicah. V četrtek in petek bodo učitelji po predmetnih področjih dali učencem tudi navodila o poteku in pravilih pouka na daljavo. Učenci imajo tudi šolske elektronske naslove, preko katerih bo potekala komunikacija.

Pouk bo potekal v skladu z veljavnim predmetnikom in po obstoječem urniku.

Za učence, ki bodo prisostvovali pri pouku na šoli, bomo izvajali jutranje varstvo in podaljšano bivanje po ustaljenem urniku. Šolski prevozi bodo zjutraj ostali nespremenjeni, prevoz domov pa bo spremenjen glede na urnik učencev, ki ostajajo v šoli (ponedeljek, sreda, četrtek: 12.20 in 14.00 ter torek, petek: 12.20).

Ravnateljica: Brigita Hojnik