Spoštovani!

S strani Centra za pravno pomoč smo bili obveščeni, da je v večjih zavodih (šolah) in tudi na naši šoli, prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Določeni starši in/ali učenci so iz kakršnegakoli razloga, snemali izvajanje pouka na daljavo, starši oz. zakoniti zastopniki pa tudi roditeljske sestanke, posnetek pa je nemalokrat pristal na spletnih straneh.

V izogib morebitnim varnostnim incidentom opozarjamo tako učence kot starše oz. zakonite zastopnike učencev, da je snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in snemanje izvajanja pouka na daljavo, ob odsotnosti zakonskega temelja, nedopustno in ni dovoljeno ter je (za zakonito obdelavo podatkov) potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov. Zavod bo zoper kršitelja varstva osebnih podatkov primoran ukrepati.

Celotno obvestilo Centra za pravno pomoč si lahko preberete tukaj.

Ravnateljica: Brigita Hojnik