Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih.

Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.

Pouk v tem času poteka na daljavo.

Vrtci organizirajo nujno varstvo, prav tako osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Vsa dodatna navodila o izvedbi pouka na daljavo bodo učencem posredovali razredniki. Delo bo potekalo podobo kot v preteklem času šolanja na daljavo, preko Arnesovih spletnih učilnic.

V upanju, da gre samo za kratkotrajno zaprtje in da bomo kmalu nazaj v šolah in vrtcih, vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem.

Ravnateljica: Brigita Hojnik