SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2021/2022.

Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo dobili v šoli tudi delovne zvezke, starši torej nabavite samo potrebščine.

Vsi učenci šole imajo možnost brezplačne izposoje učbenikov. Učbenike bodo dobili v izposojo prvi teden v novem šolskem letu.

Spodaj posredujemo povezave (link) do spletnih strani, kjer se nahajajo seznami za vašo šolo: