V torek, 19. oktobra 2021, je v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer potekala predstavitev Zgodovinskih listov s tematiko o izbranih starih obrti Ljutomera in okolice.

V njej sta s svojim prispevkom sodelovali tudi naši učiteljici Nataša Pušenjak in Karmen Rauter.

Ideja o tematski številki 27. Zgodovinskih listov Splošne knjižnice Ljutomer je nastala v sodelovanju s članicami Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Ljutomer. Članice so z intervjuji izvajalcev starih obrti prispevale svoj delež k nastanku publikacije.

Tomaž Markovič, muzejski sodelavec Splošne knjižnice Ljutomer je predstavil idejo o nastanku letošnjih Zgodovinskih listov in razložil samo zasnovo le-teh. V nadaljevanju je na kratko povzel zgodovinski razvoj krojaštva, studenčarstva, čevljarstva, slikopleskarstva, mizarstva, vrvarstva, kovaštva, kolarstva, mlinarstva, lončarstva in medičarstva v Ljutomeru in širši okolici.

Mag. Dušan Ščap je predstavil zgodovinsko dogajanje v 19. in 20. stoletju na Apaškem polju ter razvoj mlinarstva na le-tem. Podobno kot v okolici Ljutomera, je ta starodavna obrt tudi ob meji z Avstrijo skoraj povsem zamrla.

Prof. Karmen Rauter, učiteljica na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, je predstavila kulturno nesnovno dediščino šolskega okoliša v Cezanjevcih.

Prof. Nataša Pušenjak, učiteljica na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, pa je predstavila zgodovino 120 let stare šolske stavbe v Cezanjevcih.

Zbrane udeležence, med katerimi so bile članice društva upokojencev in številni aktivni ter upokojeni obrtniki v Ljutomeru, sta nagovorila tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič in Gregor Žižek, predsednik Sveta zavoda Splošne knjižnice Ljutomer.

Ravnateljica: Brigita Hojnik