OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in Vrtec Cezanjevci med sebe povabili lokalne policiste, gasilce, Rdeči križ in zdravstveni dom.

V sredo, 20. 10. 2021, je pred vrtcem v Cezanjevcih potekal dan dejavnosti na temo Junaki našega časa. Aktivnosti so se udeležili vsi učenci osnovne šole in otroci iz vrtca.

Učenci osnovne šole so dan začeli z delavnicami v učilnicah. Spoznali so organizacije in zavode, ki so pri današnjem dnevu sodelovali. Naučili so se, kakšne so naloge policistov, gasilcev, zdravstvenega doma in Rdečega križa.

Po delavnicah so se vsi učenci v učilnicah povezali na oddajo, ki so jo prenašali preko videokonferenčnega programa ZOOM.

Najprej je učence nagovorila ravnateljica, Brigita Hojnik, nato pa je besedo predala predstavnicama šolske skupnosti učencev. Učenki sta ob pomoči šolske svetovalne delavke Martine Cvetko predstavili aktivnosti šole, ki potekajo prostovoljno. Predstavljene so bile organizacije, ki sodelujejo s šolo pri pomoči socialno šibkejšim učencem. V oddaji so nekateri učenci, ki so zelo aktivni na področju prostovoljstva, delili svoje izkušnje. Na dnevu je bil ves čas prisoten tudi domačin, g. Zvonko Polanič. Povabljen je bil kot častni prejemnik naziva Naj prostovoljec leta 2020. Učenki sta mu postavili nekaj vprašanj o njegovem delu in poslanstvu, ki ga opravlja. G. Polanič je povedal, da se z gasilstvom ukvarja že od otroštva in da trenutno najbolj aktivno deluje pri Gasilski zvezi Ljutomer. V oddajo se je vključila tudi županja, mag. Olga Karba, ki je z učenci delila svoje izkušnje o prostovoljnem delu in sodelovanju s prostovoljci. Učence je spodbudila k medsebojni pomoči in udeleževanju v prostovoljnih akcijah.

Dogajanje se je nato preselilo pred vrtec, kjer so učence pričakali policisti s PP Ljutomer, medicinski sestri iz ZD Ljutomer, gasilci s PGD Cezanjevci in Gasilske zveze Ljutomer ter predstavnika OZRK Ljutomer.

Tudi najmlajši se zavedajo pomena prostovoljstva, medsebojne pomoči in solidarnosti, zato so se tudi oni pridružili ogledu vseh organizacij, ki so se jim s svojo opremo predstavile. Bilo je zelo zanimivo in predvsem VEEELLLLIIIIKKKKOOO. Igra vlog na vrtčevski terasi pa je otroke popeljala v svet solidarnosti in prostovoljstva. Igrali so se za zdravnike, gasilce, pomoč so nudili v okviru organizacije rdečega križa in se preskusili kot policisti. Seveda vse to skozi igro, ki se je odvijala v zato pripravljenih kotičkih.

Vsi predstavniki so na omenjene delavnice prišili prostovoljno. Zaradi tega so jim zaposleni, otroci vrtca in šole še toliko bolj hvaležni.

V času krize s koronavirusom smo bili postavljeni pred zaslone in zaprti v domove. Mogoče se marsikateri od nas ni zavedal, da je življenje teklo naprej in da so sodelujoče organizacije v današnjem dnevu bile ene tistih, ki so se soočale s stiskami, ki so nastale v času epidemije.

Na šoli in vrtcu so želeli doseči, da bi otroci našli navdih in motivacijo za vključevanje v prostovoljne dejavnosti ali za pomoč sočloveku. Morda bodo postali bolj dovzetni za ljudi v stiski v svojem okolju in junaki našega časa.

Zato, začnimo že od malih nog, saj majhna srca nosijo veliko dobrega v sebi. Na nas odraslih je, kako bomo to znali nadgraditi in pokazati tudi navzven.

Gasilci, policisti, člani Rdečega križa in osebje zdravstvenih domov, vi pa ostanite JUNAKI NAŠEGA ČASA!

Zapisali koordinatorici dneva dejavnosti na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Jasna Lampreht in Nataša Pušenjak ter vodja vrtca, Jasna Špindler

Fotografije: Zaposleni