Učenci osmega razreda so pri uri biologije izdelali plakate za motivacijo učencev naše šole k uživanju lokalno pridelanih živil (sadja, zelenjave, mleka, mlečnih izdelkov), kar spodbuja Evropska unija s projektom Šolska shema sadja, zelenjave in mleka.

Svoje izdelke so predstavili učencem naše šole in jih nato izobesili na oglasne deske na šoli.

Zapisala: Jasna Lampreht

Foto: Jasna Lampreht, Nataša Pušenjak, Karla Ramšak, Klavdija Sever, Manja Gospodarič