Od Splošne knjižnice Ljutomer smo prejeli v dar knjige za učence in smo veseli, da smo naš knjižnični fond ponovno obogatili tudi na takšen način. Dar je rezultat odpisa knjižničnega gradiva, ki so ga izvajali v ljutomerski knjižnici.

Vse knjige so namreč izjemno dobro ohranjene.

Zapisala in foto: Karmen Rauter