Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci je v šolskem letu 2023/2024 potrdila naziv »Junaki našega časa«, ki ga je prejela za opravljene prostovoljne aktivnosti v tem šolskem letu. Natečaj za podelitev naziva Junaki našega časa spodbuja razvoj prostovoljstva otrok in mladih v šolah in poteka pod okriljem Slovenske filantropije.

V letošnjem šolskem letu je šola vzpostavila medgeneracijsko sodelovanje z Domom starejših občanov Ljutomer in ohranila sodelovanje z lokalnimi društvi in organizacijami. Spodbujala je tudi sodelovanje in pomoč med učenci na šoli.

Učenci ekipe prve pomoči, so se prostovoljno vključevali v dejavnosti pri osveščanju učencev naše šole o pomenu nudenja prve pomoči in delovanju RK.

Šola je organizirala božični bazar, izkupiček katerega je šel v šolski sklad.

Učencem OŠ Črna na Koroškem, ki so jih prizadele poplave, so učenci pod mentorstvom razrednikov narisali risbice in zapisali lepe misli in tako učencem v stiski sporočili, da mislimo na njih in jim želimo najbolje.

Spodbujali smo skrb za naravo, čisto okolje in sicer s fotografskim natečajem »Rastem, torej sem!«, čistili smo šolsko okolico, organizirali Akcijo zbiranja papirja …

Šola je zaradi vse pogostejših duševnih stisk med mladimi organizirala aktivnosti za učence pod sloganom Kvaliteten prosti čas – naložba v boljši jaz, ki so jih izvedli prostovoljci, zunanje organizacije in nekateri zaposleni na šoli. Le ti so s svojim znanjem pomagali našim učencem pri soočanju z različnimi ovirami, na katere naletijo, hkrati pa so učenci pri delavnicah zelo uživali.

Slovenska filantropija je za opravljene prostovoljne aktivnosti podelila priznanje učenkam Neži Murkovič, Pii Nemec, Ellis Bek, Kaji Jesenik, Hani Murekar Novak in mentoricama Jasni Lampreht in Martini Cvetko.

Zapisala: Martina Cvetko

Foto: Anina Šumak

 

Oznake: , , ,