V šolskem letu 2022/2023 se bodo z učenci 6. in 7. razreda izvajale naslednje delavnice:

 • Orientacija in spoznavanje
 • Vzpostavljanje pravil vedenja
 • Pozitivne vrednote: kažipot življenja
 • Postavljanje pozitivnega cilja
 • Trinožec samozavesti
 • Umetnost učinkovitega poslušanja
 • Spoštovanje sebe in drugih
 • Kako sprejemati boljše odločitve?
 • Odkrivanje čustev
 • Od dna do vrha
 • Ohranjanje trezne glave v težkih situacijah
 • Komunikacija s pomočjo sporočil »Kaj, zakaj in kako?«
 • Odkrivanje čustev
 • Izbira prijateljev
 • Notranji in zunanji pritisk
 • Trije koraki za ohranjanje zvestobe samemu sebi
 • Za prijateljstvo sta potrebna dva
 • Reševanje sporov med prijatelji