Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci je samostojna osnovna šola, ki skrbi za izvajanje obveznega in razširjenega osnovnošolskega programa. Učenci so razporejeni v devet razredov s po enim oddelkom. Šoloobveznih otrok je 119.

Imamo organizirano tudi podaljšano bivanje (OPB) za učence od 1. do 5. razreda do 15. 30 ure. Preračunane ure predstavljajo 1,84 oddelka. Za prvi razred je od 6.00 do 7. 30 ure organizirano tudi jutranje varstvo.

V okviru šole je tudi vzgojno-varstvena enota, ki skrbi za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti, z oddelki v Cezanjevcih (51 otrok) in dislociranima oddelkoma na Stari Cesti (18 otrok).

Za izvajanje programa šole in vrtca je zaposlenih skupaj 38 delavcev, od tega trije delavci prihajajo iz treh sosednjih šol in pri nas dopolnjujejo delovno obveznost.