Akcija zbiranja papirja, kartuš in baterij je potekala v sredo, 20. 5. 2015. V akciji je sodelovalo vseh 9. razredov in Vrtec Cezanjevci. Akcijo je organizirala skupnost učencev šole na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, pod mentorstvom Martine Cvetko. Tehtanje papirja in baterij ter štetje kartuš so pod vodstvom učiteljice Marije Majcen, izvedli učenci 8. razreda. Pri tehtanju je pomagal hišnik Marjan Novak.

V spodnji tabeli je po razredih (posebej vrtec) prikazano, koliko papirja in baterij v kilogramih so otroci iz vrtca in šole zbrali in koliko kosov kartuš so prinesli.

Razred Število učencev Papir kg Baterije kg Kartuše število
Vrtec 49 799 13,78 55
1. 13 499 7,235 19
2. 14 825 1,564 4
3. 14 742 7,304 8
4. 17 2036 14,41 69
5. 13 870 7,06 6
6. 9 516 2,140 0
7. 15 902 12,55 61
8. 13 1786 28,18 57
9. 11 961 4,92 8
SKUPAJ 168 9936 99,14 287

Vir: Marija Majcen

Mentorica SUŠ: Martina CVETKO

Foto: Mia Belak, Jasna Lampreht