Naša šola je v šolskem letu 2016/17 pristopila v slovensko mrežo Zdravih šol.

Zdrave šole zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Tega se lotevajo s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo začrtanih nalog. Pri tem celostno pristopajo k zdravju, iščejo možnosti, ki jim jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja posredujejo preko učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko rdečo nit, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto.

V jubilejnem 30. letu Zdravih šol bomo v šolskem letu 2023/24 aktivnosti posvetili rdeči niti  Lepa beseda lepe odnose najde.

Poleg tega bomo še naprej razvijali tudi ustaljene naloge, kot sta gibanje, skupnost in trajnostna vzgoja. Sodelujemo v projektih in akcijah nacionalnega programa kot so: Zgeni se, Varno s soncem, To sem jaz. Obeležujemo teden športa, mobilnosti in zdravja. V mesecu maju se posvečamo čebelarstvu v projektnem tednu Medena tržnica.

Nosilka projekta: Nataša Pušenjak