Gradiva in informacije o šolski prehrani na naši šoli ter o zdravi prehrani so zbrana na samostojni spletni strani Šolska prehrana.

 

Hvala za sodelovanje v anketi o šolski prehrani.

Na tej povezavi najdete statistično obdelavo vprašalnika, na tej drugi povezavi pa zbirnik vaših zapisov, kjer ste zapisali vaša dobra in slaba opažanja ter predloge.