Gradiva in informacije o šolski prehrani na naši šoli ter o zdravi prehrani so zbrana na samostojni spletni strani Šolska prehrana.

V želji po čim bolj zdravi in uravnoteženi prehrani v šoli, vsako leto izvajamo tudi anketo, ki bi jo naj izpolnili starši s svojim otrokom. Rezultate ankete in vaše tehtne predloge poskušamo upoštevati pri načrtovanju prehrane v naslednjem šolskem letu.

Vsem, ki ste sodelovali v anketi, se najlepše zahvaljujemo.

Statistična obdelava ankete je dosegljiva na tej povezavi.

Vaši zapisi k 12. vprašanju pa so zbrani na tej povezavi.

Še enkrat hvala za sodelovanje.

Marjan Kosi, organizator šolske prehrane