Gradiva in informacije o šolski prehrani na naši šoli ter o zdravi prehrani so zbrana na samostojni spletni strani Šolska prehrana.

Na tej spletni strani najdete tudi vse o Šolski shemi, bližnjica pa je tu.