V šolskem letu 2020/21 bodo učencem ponujene številne interesne dejavnosti, s katerimi jim želimo ponuditi čim več možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci po pouku.

DEJAVNOST

MENTOR

RAZRED

 1. otroški pevski zbor Vunderl Katja 1.– 5.
 2. mladinski pevski zbor Vunderl Katja 6.–9.
 3. folklora Hojnik Brigita, Pušenjak Nataša 6.
 4. pravljični krožek Žalar Tadeja 1.–3.
 5. dramsko-recitacijski krožek Rauter Karmen 6.–9.
 6. prva pomoč Lampreht Jasna 7.–9.
 7. šah Dreven Alan 3.–9.
 8. raziskovalni krožek Lampreht Jasna 5.-9.
 9. športni krožek Šumak Damijan 1.–5.; 6.–9.
 10. angleški krožek Ramšak Karla 1.-3.
 11. Varno na kolesu Sever Klavdija 4.
 12. vesela šola Rauter Karmen 4.–9.
 13. računalniški krožek Vunderl Mitja  2.-3