V šolskem letu 2017/18 bodo učencem ponujene številne interesne dejavnosti, s katerimi jim želimo ponuditi čim več možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci po pouku.

Dejavnost Mentor Razred
otroški pevski zbor Katja Vunderl 1.– 5.
mladinski pevski zbor Katja Vunderl 6.–9.
folklora Ingrid Müller Horvatič 1.–5.
plesni krožek

Maja Novak

Ingrid Müller Horvatič

5.–9.

1.-4.

evropski krožek Katja Nemec 6.–9.
pravljični krožek Martina Berič 1.–3.
dramsko-recitacijski krožek Karmen Rauter 6.–9.
prva pomoč Jasna Lampreht 7.–9.
šah Alan Dreven 3.–9.
raziskovalni krožek Milena Novak 2.–3.
športni krožek Damijan Šumak 1.–5.; 6.–9.
nemški krožek Karla Ramšak 1.-3.
čebelarski krožek Jasna Lampreht 6.–9.
vesela šola Manja Gospodarič 4.–9.