V šolskem letu 2019/20 bodo učencem ponujene številne interesne dejavnosti, s katerimi jim želimo ponuditi čim več možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci po pouku.

Dejavnost Mentor Razred
otroški pevski zbor Katja Vunderl 1.– 5.
mladinski pevski zbor Katja Vunderl 6.–9.
folklora Brigita Hojnik, Nataša Pušenjak 5.
plesni krožek

Maja Novak

 

5.–9. in 1.-4.
evropski krožek Manja Gospodarič 6.–9.
pravljični krožek Tadeja Žalar 1.–3.
dramsko-recitacijski krožek Karmen Rauter 6.–9.
prva pomoč Jasna Lampreht 7.–9.
šah Alan Dreven 3.–9.
raziskovalni krožek

Milena Novak

Jasna Lampreht

2.–3.

5.-9.

športni krožek Damijan Šumak 1.–5.; 6.–9.
angleški krožek Karla Ramšak 1.-3.
Varno na kolesu  Klavdija Sever  4.
čebelarski krožek Jasna Lampreht 6.–9.
vesela šola Karmen Rauter 4.–9.
 računalniški krožek  Mitja Vunderl  2.-3