V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.
Tretji predmet določi minister in sicer v mesecu septembru. V šolskem letu 2023/24 je tretji predmet, za 9. razred, FIZIKA.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.
Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.
Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Koledar NPZ 2023/24

 Datum  Aktivnost
 7. maj
 NPZ – slovenščina, 6. in 9. razred
 9. maj
 NPZ – matematika, 6. in 9. razred
 13. maj  NPZ – tuji jezik: nemščina, 6. razred
 13. maj
 NPZ – fizika, 9. razred

Državni izpitni center pripravil publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki.

Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem.  Do nje lahko dostopate  preko spletnega mesta, in sicer na spletni strani Državnega izpitnega centra.