V šolskem letu 2020/2021 imamo 2,08 oddelka podaljšanega bivanja (52 ur).