V šolskem letu 2022/23 imamo 2,12 oddelka podaljšanega bivanja (53 ur).

V OPB 1 (20 ur) so vključeni učenci 1. razreda. Vodja oddelka je Milena Novak.

V OPB 2 (20 ur) so vključeni učenci 2. razreda. Vodja oddelka je Tadeja Brodnjak.

V OPB 3 (13 ur) pa so vključeni učenci 3., 4. in 5. razreda. Vodja oddelka je Daniela Žibrat.