VARSTVO VOZAČEV

Za učence je po koncu pouka do njihovega prvega avtobusa organizirano varstvo vozačev. Razpored dežurnih strokovnih delavcev je izobešen na stopnišču šole. Učenci čakajo pred šolo, v primeru slabega vremena pa v avli šole oz. po dogovoru.

Za učence od 1. – 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje, v katerega se lahko vključijo po predhodni prijavi. Ostali učenci odidejo domov.

Po koncu pouka se vozači ravnajo po navodilih dežurnega učitelja.

Pri varstvu vozačev in dežurstvu pomaga varnostnik-informator.

PREVOZI

V mesecu septembru še usklajujemo urnike z vsemi interesnimi dejavnostmi, ostalimi dejavnostmi in veroukom, zato urnik prevozov učencev ni stalen.

Prevozi veljajo od 20. 11. 2017

Ponedeljek: 13.20 in 14.10

Torek: 13.20, 14.10 in 15.00 (samo pevski zbor)

Sreda: 12.30 in 14.10

Četrtek: 12.30 in 14.10

Petek: 12.30 in 14.10