VARSTVO VOZAČEV

Za učence je po koncu pouka do njihovega prvega avtobusa organizirano varstvo vozačev. Razpored dežurnih strokovnih delavcev je izobešen na stopnišču šole. Učenci čakajo pred šolo, v primeru slabega vremena pa v avli šole oz. po dogovoru.

Za učence od 1. – 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje, v katerega se lahko vključijo po predhodni prijavi. Ostali učenci odidejo domov.

Po koncu pouka se vozači ravnajo po navodilih dežurnega učitelja.

PREVOZI

V mesecu septembru še usklajujemo urnike z vsemi interesnimi dejavnostmi, ostalimi dejavnostmi in veroukom, zato urnik prevozov učencev ni stalen.

Prevozi veljajo od 09. 09. 2019 do 13. 09. 2019.

Ponedeljek: 12.20 in 14.00

Torek: 12.20 in 14.00

Sreda: 12.20 in 14.00

Četrtek: 12.20 in 14.00

Petek: 12.20 in 14.00