VARSTVO VOZAČEV

Za učence je po koncu pouka do njihovega prvega avtobusa organizirano varstvo vozačev. Razpored dežurnih strokovnih delavcev je izobešen na stopnišču šole. Učenci čakajo pred šolo, v primeru slabega vremena pa v avli šole oz. po dogovoru.

Za učence od 1. – 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje, v katerega se lahko vključijo po predhodni prijavi. Ostali učenci odidejo domov.

Po koncu pouka se vozači ravnajo po navodilih dežurnega učitelja.