Člani sveta staršev v šol. letu 2018/2019

1./1R   NATAŠA RUDOLF
2./2R   SIMONA JUTERŠA
3./3R   ALEŠ LIPOVEC
4./4R   NATALIJA ŠPARAKL
5./5R   RENATA PLEH
6./6R   SILVIJA VOGRINEC
7./7R   MOJCA NUSHOL
8./8R   JOŽEF MOČNIK
9./9R   BORIS TRSTENJAK
10./VVE   DETTELBACH BEK MARTINA
11./VVE   KOZAR SARA
12./VVE   KOVAČ ANDREJA
13./VVE   MARKO KRIŽAN