Člani sveta staršev v šol. letu 2016/2017

Zap. štev.  Ime in priimek  opombe
1./2R NATALIJA ŠPARAKL natalija.sparakl@gmail.com
2./3R RENATA PLEH renata.pleh@gmail.com
3./4R NATAŠA FILIPIČ natasa.filipic@gmail.com
4./5R KAROLINA MEŠKO karolina.mesko1@gmail.com
5./6R JOŽEF MOČNIK jozefmocnik1@gmail.com
6./7R SIMONA STOJNŠEK
7./8R NATAŠA RAKUŠA natasarukusa@gmail.com
8./9R MELITA SENČAR melita.sencar@gmail.com
9./1R ALEŠ LIPOVEC  ales.lipovec@gmail.com
10./VVE ANDREJ ŠUMAK andrej.sumak@gmail.com
11./VVE TAMARA JUREŠ tamara.jures@gmail.com
12./VVE KARLA RAMŠAK karla.ramsak@gmail.com
13./VVE  RENATA MURKOVIČ