Člani sveta staršev v šol. letu 2020/2021

1./1R   TAMARA JUREŠ
2./2R   ANDREJ ŠUMAK
3./3R   KLAUDIJA KAUČIČ
4./4R   JANI SEMENIČ
5./5R   ALEŠ LIPOVEC
6./6R   SAŠKA BALAŽIC
7./7R   RENATA PLEH
8./8R   NATAŠA FILIPIČ
9./9R   MOJCA NUSHOL
10./VVE   BOJANA KRAJNC
11./VVE   SABINA ŠIJANEC
12./VVE   NATALIJA SEVER
13./VVE   MAJA SENČAR