Projekt 1

Einfall statt Abfall – Schulerwerke gegen Mullberge; Upcycling (Domislice namesto odpadki)

Nosilka projekta je šola Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda iz Nemčije. V projektu sodeluje še šola iz Madžarske. Izmenjave se bodo udeležili učenci in učitelji.

Cilj projekta je:

  • zavestno ravnanje z  različnimi surovinami. Ponovna uporaba že obstoječih materialov reducira uporabo novih (upad naravnih virov/smeti in  nekoristen material predelati v nov produkt);
  • okrepiti vedenje o trajnostnem konzumu in Upcyclingu in kako lahko naš vsakdan naredimo bolj trajnosten;
  • krepljenje evropske zavesti (medkulturnost);
  • krepljenje tujejezikovne spretnosti (motivacija za nemščino).

Nosilec projekta: Damijan Šumak

Projekt 2

Mein Land, dein Land – unser Europa (Moja država, tvoja država – naša Evropa)

Nosilka projekta je šola Oberschule “An der Mulde” Rochlitz iz Nemčije. V projektu sodeluje še šola iz Poljske. Izmenjave se bodo udeležili učenci in učitelji.

Cilj projekta je:

  • nadaljevanje jezikovne spretnosti (sprotno in konstantno komuniciranje vključenih v tujem jeziku);
  • socialno vključevanje šolarjev, ki so finančno in socialno zapostavljeni (pri komunikaciji in stiku z drugimi učenci pridobivajo socialne in medkulturne spretnosti, ni več socialne zapostavljenosti);
  • medkulturnost (razbijanje tradicionalnega mišljenja, izguba strahu pred drugačno kulturo, jezikom…).

Nosilka projekta: Manja Gospodarič