Pravilnik o dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu