Popis zgodovine in kulturne dediščine v dveh zbornikih

Kot začetek šolstva v Cezanjevcih štejemo leto 1827, ko so postavili novo šolo. Pobudnik in ustanovitelj šole je bil dr. Janez Gottweis, katerega nagrobnik se nahaja ob šoli.

Leta 1900 je bila postavljena nova šola, ki stoji še danes.

Doslej sta bila izdana dva zbornika o zgodovini šolstva in šole v Cezanjevcih. V njiju se nahaja tudi opis nepremične kulturne dediščine v šolskem okolišu. Nekaj izvodov hrani tudi šolska knjižnica.

    

Prvi zbornik, DUH PRETEKLOSTI V ZRCALU SEDANJOSTI, 2007, je bil izdan ob 180-letnici šolstva v Cezanjevcih. V njem je zbran natančen pregled šolskih kronik iz Cezanjevcev in Stare Ceste. Opisuje tudi kraje šolskega okoliša, vaške grbe in posebnosti. Dodani so tudi prispevku bivših ravnateljev, zaposlenih, učencev in njihovi pogledi na pomen šole v Cezanjevcih.

Najnovejši zbornik, POUSTE ZVEZDICE ZA PRIHODNOST, 2020, je poklon staremu delu šolske stave. Več o vsebini na povezavi.

190-letnico šolstva smo obeležili s prireditvijo in posebno izdajo glasila Studenček. Bližamo pa se že 200-letnici šolstva, ki ga bomo proslavili v šol. letu 2026/27.