Mladinske delavnice so namenjene učencem in učenkam 7., 8. in 9. razreda. V 7. razredu se izvajajo enkrat na štirinajst dni, v 8. in 9. razredu pa pri razrednih urah. Delavnice se prilagajajo aktualnim temam v družbi nasploh ter učencem na naši šoli (spletno nasilje, droge, učenje učenja …). Cilj delavnic pa je, da učenci razmišljajo o teh temah in da se o njih pogovarjajo. Poudarek je torej na preventivi kot tudi na reševanju problematike.

V šolskem letu 2020/21 se bomo posvetili naslednjim temam;

  • Učenje učenja
  • Razumevanje drugačnosti, strpnost do drugačnih
  • Zdrav življenjski slog (prehrana, gibanje)
  • Varno na spletu
  • Medsebojni odnosi in reševanje konfliktov (pogovor, poslušanje)
  • Samopodoba
  • Zasvojenost, odvisnost
  • Načrtovanje prihodnosti, karierna orientacija
  • Drugo