mag. MARTINA CVETKO, univ. dipl. ped.

Tel.: +386 2 584 46 74
+386 2 580 11 15

E-naslov: martina.cvetko@o-cezanjevci.si

Urnik šolske svetovalne delavke:

 PON          TOR SRE              ČET PET
  6.00-7.00          
 7.00-7.30 SD SD SD D SD
1.  7.30-8.15 SD VRTEC
SD
SD
SD
2.  8.20-9.05 DSP VRTEC
MD7/SD DSP DSP
3.  9.30-10.15 SD
VRTEC
SD DSP – UP SD
4. 10.20-11.05 DSP VRTEC
SD DSP DSP
5.  11.10-11.55 DSP SD MD8/KO9 PUT
SD
6. 12.00-12.45 SD
PUT
SD PUT PUT
7. 13.10-13.55
SD SD PUT NAD  SD

LEGENDA:

SD – svetovalno delo šola, vrtec (sem v pisarni)
DSP – dodatna strokovna pomoč, pouk
MD – mladinske delavnice (sem v razredu)
PUT – pomoč učencem s težavami
NAD – delo z nadarjenimi
D – dežurstvo


Vsak drugi torek v mesecu se izvajajo popoldanske pogovorne ure, in sicer od 16.30 do 18.00. Za popoldanske ure se je potrebno predhodno najaviti preko telefona ali e-pošte.