mag. MARTINA CVETKO, univ. dipl. ped.

Tel.: +386 2 584 46 74
+386 2 580 11 15

E-naslov: svetovalno.cezanjevci@guest.arnes.si

Urnik šolske svetovalne delavke:

 PON          TOR SRE              ČET PET
  7.00 – 7.30  SD  SD  D  SD  SD
1.  7.30 – 8.15  DSP  SD VRTEC
 SD  SD  DSP vrtec
2.  8.20 – 9.05  DSP  SD VRTEC
 DSP  DSP
 SD
3.  9.30 – 10.15  SD  SD VRTEC
 SD  SD
 DSP – UP
4.  10.20 – 11.05  SD  SD/KO 9  SD  SD  DSP
5.  11.10 – 11.55  SD/MD 8  SD
 SD  DSP  PUT
   11.55 – 12.20  SD  SD  SD  SD  SD
6.  12.20 – 13.05  DSP – UP
 PUT
 SD  SD/MD 7
 PUT
7. 13.10-13.30 oz. do 14.00
 SD  SD
 NAD  SD  SD

 

LEGENDA:

SD – svetovalno delo: šola (sem v pisarni)
DSP – dodatna strokovna pomoč, pouk
MD – mladinske delavnice (sem v razredu)
KO – karierna orientacija (sem v razredu)
PUT – pomoč učencem s težavami
NAD – delo z nadarjenimi
D – dežurstvo


Vsak drugi torek v mesecu se izvajajo popoldanske pogovorne ure, in sicer od 16.30 do 18.00. Za popoldanske ure se je potrebno predhodno najaviti preko telefona ali e-pošte.