Izbrani izbirni predmeti v šol. letu 2018/2019

Izbirni predmeti Učitelji
Angleščina I Daniela Žibrat
Angleščina II Daniela Žibrat
Angleščina III Daniela Žibrat
Likovno snovanje II Mira Petek
Likovno snovanje III Mira Petek
Šport za sprostitev Damijan Šumak
 Obdelava gradiv les  Tea Koračin

Neobvezni izbirni predmet – 4., 5., in 6. razred:

Šport

Tehnika

Računalništvo

Neobvezni izbirni predmet – 1. razred:

Tuji jezik: nemščina