Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023:

  1. Angleščina I, Katja Nemec
  2. Angleščina II, Katja Nemec
  3. Šport za zdravje, Damijan Šumak
  4. Šport za sprostitev, Damijan Šumak
  5. Likovno snovanje I, Mira Petek
  6. Likovno snovanje II, Mira Petek
  7. Likovno snovanje III, Mira Petek
  8. Obdelava gradiv – umetne mase, Tadeja Brodnjak
  9. Obdelava gradiv – kovine, Tadeja Brodnjak