Izbrani izbirni predmeti v šol. letu 2017/2018

Izbirni predmeti Učitelji
Angleščina I Katja Nemec
Angleščina II Katja Nemec
Angleščina III Katja Nemec
Likovno snovanje II Mira Petek
Sodobna priprava hrane Jasna Lampreht
Izbrani šport  Damijan Šumak
Šport za sprostitev Damijan Šumak

Neobvezni izbirni predmet – 4., 5., in 6. razred:

Šport

Tehnika

Neobvezni izbirni predmet – 1. razred:

Tuji jezik: nemščina