Izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021:

  1. Angleščina I, Maša Sankovič
  2. Angleščina II, Maša Sankovič
  3. Angleščina III, Maša Sankovič
  4. Šport za zdravje, Damijan Šumak
  5. Likovno snovanje I, Mira Petek
  6. Likovno snovanje II, Mira Petek
  7. Likovno snovanje III, Mira Petek
  8. Obdelava gradiv – les, Tadeja Brodnjak