Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020:

  1. Angleščina I, Katja Nemec
  2. Angleščina II, Katja Nemec
  3. Angleščina III, Katja Nemec
  4. Izbrani šport, Damijan Šumak
  5. Likovno snovanje I, Mira Petek
  6. Likovno snovanje II, Mira Petek
  7. Likovno snovanje III, Mira Petek
  8. Računalništvo – multimedija, Mitja Vunderl
  9. Obdelava gradiv – kovine, Lenart Barat