V šolskem letu 2016/2017 smo na šoli pričeli s poskusnim uvajanjem tutorstva. V tem šolskem letu bomo z aktivnostmi nadaljevali.

 NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJ O TUTORSTVU:

  • Tutorstvo je prostovoljno nudenje pomoči drugemu učencu oz. sošolcu.
  • Učenec lahko opravlja delo tutorja le s pisnim soglasjem staršev. Prav tako prejemnik pomoči lahko prejema pomoč le s pisnim soglasjem staršev.
  • Pomoč poteka na učni in socialni ravni.
  • V ospredje postavljamo druženje otrok z namenom utrjevanja šolskega znanja, razvijanja ustreznih vrednot in krepitve pozitivnih medsebojnih odnosov.

Koordinatorici: Marija MAJCEN, Martina CVETKO