Svet zavoda sestavlja 11 članov.

Predstavniki šole:

Manja Gospodarič (pred.),

Nina Krajnc,

Alan Dreven,

Katja Nemec,

Klaudija Hanžekovič.

Predstavniki občine:

Željko Stojko,

Duška Horvat,

Katja Murekar.

Predstavniki staršev:

Natalija Šparakl (nam. pred.),

Aleš Lipovec,

Andrej Šumak.