Svet zavoda sestavlja 11 članov.

Predstavniki šole:

Manja Gospodarič (pred.),

Katja Novak,

Karla Ramšak,

Milena Novak,

Marjan Novak.

Predstavniki občine:

Željko Stojko,

Duška Horvat,

Katja Murekar.

Predstavniki staršev:

Natalija Šparakl,

Danilo Belak (nam. pred.),

Andrej Šumak.