Informativni dan v srednji šoli v šolskem letu 2017/2018:
  v petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri,
  v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.

 

  Srečanja s starši otrok 9. razreda:
  November: Predstavitev rokovnika za vpis v srednje šole
  November (ŠIC Ljutomer): Tržnica srednjih šol
  Februar: Predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole

Karierna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Glavni namen svetovanja je čim bolje spoznati samega sebe in se odločiti za ustrezen poklic, si pridobiti informacije o poklicih, srednjih šolah, možnostih vpisa, štipendijah, o novostih in stanju prijav v srednjih šolah.

Karierna orientacija na šoli se izvaja že od prvih razredov. Bolj sistematično pa se začnemo s vprašanjem poklicne odločitve ukvarjati v zadnji triadi šolanja. Ure karierne orientacije izvaja šolska svetovalna delavka enkrat na štirinajst dni. Poleg tega imajo učenci in starši skozi celo šolsko leto možnost individualnega in skupinskega svetovanja pri šolski svetovalni delavki.

ROKOVNIK IN RAZPIS ZA VPIS NA SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

DEJAVNOST DATUM
Roditeljski sestanek s starši 9. razreda: Predstavitev rokovnika za vpis
v srednje šole 2018/2019
26. 10. 2017, ob 17. uri
Tržnica srednjih šol, (ŠIC Ljutomer) 24. 11. 2017, ob 17. uri
Vnos podatkov o učencih 9. razreda osnovne šole 12. 1. 2018
Roditeljski, sestanek s starši 9. razreda: Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ: posredovanje navodil in svetovanje 6. 2. 2018
Informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih 9. 2. in 10. 2. 2018
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š). Do 5. 3. 2018
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter
ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne
oddelke programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija.
Med 12. 3. do 24. 3. 2018
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanje posebnega vpisnega,pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska
gimnazija (š).
Do 29. 3. 2018
Prijavljanje za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019 →5. 4. 2018
Javna objava številčnega stanja prijav (Internet) 10. 4. 2018
Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko
leto 2018/2019 (internet)
→20. 4. 2018
Morebitni prenosi prijav za vpis Do 25. 4. 2018
Obveščanje osnovnih šol o omejitvah vpisa (internet) Do 31. 5. 2018
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa Do 6. 6. 2018
Posredovanje podatkov o zaključnih ocenah in dosežkih pri NPZ 14. 6. 2018 do 11. ure
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) Med 19. in 22. 6. 2018 do 14. ure
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki
niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in
razdelitev ustreznih gradiv.
Do 22. 6. 2018 do 15. ure, (Srednje šole)
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu 22. 6. 2018
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega
postopka.
27. 6. 2018 do 11. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 29. 6. 2018 ob 15. uri
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu 5. 7. 2018 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis Do 6. 7. 2018
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta →31. 8. 2018


Pomembnejše povezave: