Informativni dan v srednji šoli v šolskem letu 2023/2024:
v petek, 16. februarja 2024, ob 9. in 15. uri,
v soboto, 17. februarja 2024, ob 9. uri.
  Srečanja s starši otrok 9. razreda:
  • 23. november 2023, ob 17. uri: Tržnica srednjih šol v ŠIC Ljutomer.
  • Oktober/november: Predstavitev rokovnika za vpis v srednje šole
  • Februar: Predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole

Karierna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Glavni namen svetovanja je čim bolje spoznati samega sebe in se odločiti za ustrezen poklic, si pridobiti informacije o poklicih, srednjih šolah, možnostih vpisa, štipendijah, o novostih in stanju prijav v srednjih šolah.

Karierna orientacija se na šoli izvaja že od prvih razredov. Bolj sistematično pa se začnemo z vprašanjem poklicne odločitve ukvarjati v zadnji triadi šolanja. Ure karierne orientacije izvaja šolska svetovalna delavka v 7., 8. in 9. razredu enkrat na 14 dni. Poleg tega imajo učenci in starši skozi celo šolsko leto možnost individualnega in skupinskega svetovanja pri šolski svetovalni delavki.

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE – POTREBE POKLICIH

Pomembnejše povezave:

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO