Naš izbran moto je Živimo z naravo! Naloga nas vseh je, da pravilno in dosledno sortiramo odpadke na ekoloških kotičkih, da bodo tako uporabni za reciklažo ali uničenje. V šoli zbiramo tudi star papir, izrabljene tonerje in kartuše.

Koordinator: Marjan Kosi