Otroški parlamenti so programi vzgoje otrok in mladostnikov za aktivno državljanstvo in demokracijo.

Program je nastal na pobudo učencev v Sloveniji, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament in nacionalni otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov. Državni otroški parlament poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2020/2021:

“Moja poklicna prihodnost”.

Koordinator v šolskem letu 2020/2021: MARTINA CVETKO