Kaj so Otroški parlamenti?

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Program izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.

Kdo sodeluje v Otroških parlamentih?

Osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč mentorji, učitelji, svetovalni delavci, izven šole pa regijski koordinatorji, ki praviloma delujejo pri lokalnih zvezah in društvih prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj Otroški parlamenti?

Program je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so zanje pomembna v obdobju odraščanja. Tako v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas kot tudi v širšem, slovenskem okolju. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako delujejo?

Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu. Ta poteka enkrat letno, v Državnem zboru Republike Slovenije.

Pridobljeno s spletne strani Zveze prijateljev mladine Slovenije

https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/

Tema letošnjega 34. parlamenta: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH

Mentor: Alan DREVEN