KAJ JE ŠOLSKI PARLAMENT?

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno v šolskem letu. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.

Šolski parlamenti so programi vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Je ena  od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami.

ZAKAJ JE NASTAL ŠOLSKI PARLAMENT?

Šolski ali otroški parlament je nastal na pobudo učencev v Sloveniji, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

KAKO JE ORGANIZIRAN ŠOLSKI PARLAMENT?

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament in nacionalni otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov. Državni otroški parlament poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2019/2020:

“Moja poklicna prihodnost”.

Koordinator v šolskem letu 2019/2020: MARTINA CVETKO