Ime in priimek Predmeti, ki jih poučuje Opombe
Karla Ramšak RAP po predmetniku 1. razreda razredničarka 1. razreda
Tadeja Žalar RAP po predmetniku 2. razreda razredničarka 2. razreda
Milena Novak RAP po predmetniku 3. razreda, razen ŠPO razredničarka 3. razreda
Klavdija Sever RAP po predmetniku 4. razreda, razen TJN razredničarka 4. razreda
Manja Gospodarič RAP po predmetniku 5. razreda, razen GUM, TJN razredničarka 5. razreda
Damijan Šumak ŠPO 6-9, ŠZS 7,8,9, NeOIV ŠPO 4,5,6 10 ped. ur dopolnjuje na OŠ Ivan Cankar Ljutomer
Alen Dreven ZGO 6-9, GEO 6-9, DKE 7-8, PB3 razrednik 8. razreda, 6.5 ped. ur dopolnjuje na OŠ Stročja vas
Daniela Žibrat TJN 5-9, DOP-DOD TJN
Marija Majcen MAT 6-9, DOP-DOD MAT, FIZ, FIZ 8-9 razredničarka 6. razreda
Karmen Rauter SLO 6-9, DOP-DOD SLO knjižničarka
Jasna Lampreht NAR 7, BIO 9, KEM 8-9, DOD KEM, PB razredničarka 7. razreda, 5.5 ped. ur dopolnjuje na OŠ Križevci pri Ljutomeru
Katja Vunderl GUM 5-9, OPZ, MPZ razredničarka 9. razreda, zaposlena polovični delovni čas
Martina Cvetko šolsko svetovalno delo, DSP, PUT
Marjan Kosi NAR 6, BIO 8, PB organizator šolske prehrane
Metoda Ljubec NeTJN1, TJN2, TJN3, TJN 4 pri nas dopolnjuje 8 ped. ur na teden
Mitja Vunderl računalničar
Mira Petek LUM 6-9, LS2, LS3 pri nas dopolnjuje 6 ped. ur na teden
Sara Ferlin DSP pri nas dopolnjuje 19 ped. ur na teden
Sanja Sovec Durič PB
Nataša Pušenjak PB
Aleksander Veronik AI7, AI8, AI9 pri nas dopolnjuje 6 ped. ur na teden
Tea Koračin TIT6, TIT7, TIT8, OGL pri nas dopolnjuje 5 ped. ur na teden