Ime in priimek  

  

Predmeti, ki jih poučuje Opombe
Karla Ramšak
RAP po predmetniku 1. razreda razredničarka 1. r.
Tadeja Žalar RAP po predmetniku 2. razreda

 

razredničarka 2. r.

 

Milena Novak RAP po predmetniku 3. razreda, razen ŠPO

 

razredničarka 3. r.

 

Klavdija Sever

 

RAP po predmetniku4. r., razen TJN razredničarka 4. r.

Manja Gospodarič

 

RAP po predmetniku 5. r., razen GUM,TJN

razredničarka 5. r.

 

Damijan Šumak

 

ŠPO 6-9,  ŠZS 7,8,9, NeOIV ŠPO 4, 5, 6

 

10 ped. ur dopolnjuje na OŠ Ivan Cankar Ljutomer

Alan Dreven

 

ZGO 6-9, GEO 6-9,

DKE 7-8, PB3

razrednik 8.r

6,5 ped. ur dopolnjuje na OŠ Stročja vas

 

Daniela Žibrat

 

TJN 5-9, DOP-DOD TJN,

Marija Majcen

 

MAT 6-9,

DOP-DOD MAT, FIZ

FIZ 8-9,

razredničarka 6.r

Karmen Rauter

 

SLO 6-9,

DOP-DOD SLO

knjižničarka

Jasna Lampreht

 

NAR 7, BIO 9, KEM 8-9,  DOD KEM, PB

razredničarka 7.r

5,5 ur dopolnjuje na OŠ Križevci pri Ljutomeru

Katja Vunderl

 

GUM 5-9,

OPZ, MPZ,

razredničarka 9.r

zaposlena polovični delovni čas

Martina Cvetko

 

šolsko svetovalno delo, DSP, PUT

Marjan Kosi

 

NAR 6, BIO 8, PB organizator šolske prehrane
Metoda Ljubec

 NeTJN1,

TJN 2, TJN3, TJN 4

 pri nas dopolnjuje 8 ped. ur na teden

 

Mitja Vunderl

 

računalničar

Mira Petek

 

LUM 6-9,  LS2, LS3 pri nas dopolnjuje 6 ped. ur na teden

Sara Ferlin

 

DSP

 

pri nas dopolnjuje 19 ped. ur na teden
Sanja Sovec Durič/

Nataša Pušenjak

PB
  • Aleksander Veronik;     AI7, AI8, AI9;               pri nas dopolnjuje 6 ped. ur
  • Tea Koračin;          TIT6, TIT7, TIT8, OGL;            5 ped.ur