Ime in priimek Predmeti, ki jih poučuje Opombe
Karla Ramšak RAP po predmetniku 1. razreda razredničarka 1. razreda
Tadeja Žalar RAP po predmetniku 1. razreda, LUM 5, ŠPO 2, NIT 4-6 druga učiteljica v 1. razredu
Milena Novak RAP po predmetniku 2. razreda, razen ŠPO razredničarka 2. razreda
Klavdija Sever RAP po predmetniku 3. razreda, razen TJN razredničarka 3. razreda
Manja Gospodarič RAP po predmetniku 4. razreda, NIT 4-6, razen GUM, TJN razredničarka 4. razreda
Damijan Šumak ŠPO 6-9, IŠ 7-9, NeOIV ŠPO 4-6 10 ped. ur dopolnjuje na OŠ Ivan Cankar Ljutomer
Alan Dreven ZGO 6-9, GEO 6-9, DKE 7-8 razrednik 9. razreda, 6.5 ped. ur dopolnjuje na OŠ Stročja vas
Katja Nemec TJN 6-9, DOP-DOD TJN, AI7, AI8, AI9 razredničarka 6. razreda
Marija Majcen MAT 6-9, DOP-DOD MAT, FIZ, FIZ 8-9 razredničarka 7. razreda
Karmen Rauter SLO 6-9, DOP-DOD SLO razredničarka 8. razreda, knjižničarka
Jasna Lampreht NAR 6-7, BIO 8-9, KEM 8-9, DOD KEM, PB
Katja Vunderl GUM 4-9, OPZ, MPZ zaposlena polovični delovni čas
Martina Cvetko DSP, PUT šolsko svetovalno delo
Marjan Kosi PB organizator šolske prehrane
Metoda Ljubec TJN3-5 pri nas dopolnjuje 7 ped. ur na teden
Mitja Vunderl MME 7-9 računalničar
Mira Petek LUM 6-9, LS1, LS2, LS3 pri nas dopolnjuje 7 ped. ur na teden
Sara Ferlin (por.dop.)/Špela Moravec DSP pri nas dopolnjuje 18 ped. ur na teden
Ingrid Müller Horvatič (por.dop.)/ Tadeja Pučko PB
Nataša Pušenjak RAP po predmetniku 5. razreda,razen GUM, TJN in LUM, NeTJN1, TJN2 razredničarka 5. razreda
Lenart Barat TIT6, TIT7, TIT8, OGLK pri nas dopolnjuje 5 ped. ur na teden