Ime in priimek  

  

Predmeti, ki jih poučuje Opombe

 

Ingrid Müller Horvatič

Martina Berič

 

RAP po predmetniku 1. razreda

RAP po predmetniku 1. razreda, PB

razredničarka 1. r.

druga učiteljica v 1. r.

Karla Ramšak RAP po predmetniku 2. razreda

 

razredničarka 2. r.,

 

Milena Novak RAP po predmetniku 3. razreda, razen ŠPO

 

razredničarka 3. r.

 

Klavdija Sever

 

RAP po predmetniku 4. r., razen TJN in GUM, razredničarka 4. r.

Manja Gospodarič

 

RAP po predmetniku 5. r., razen GUM,TJN in GOS

razredničarka 5. r.

 

Damijan Šumak

 

ŠPO 6-9, IŠP 7,8,9, ŠZS 7,8,9, NeOIV ŠPO 4, 5,

TIT7, TIT8

razrednik 7. r., 10 ped. ur dopolnjuje na OŠ Ivan Cankar Ljutomer

Alan Dreven

 

ZGO 6-9, GEO 6-9,

DKE 7-8, TIT6

 

6,5 ped. ur dopolnjuje na OŠ Stročja vas

Katja Nemec

 

TJN 5-9,

AI1 7, AI2 8, AI2 9,

DOP-DOD TJN,

 razredničarka 8.r

Marija Majcen

 

MAT 6-9,

DOP-DOD MAT, FIZ

FIZ 8-9,

 

 

Karmen Rauter

 

SLO 6-9,

DOP-DOD SLO

razredničarka 9.r., knjižničarka

Jasna Lampreht

 

NAR 7, BIO 9, KEM 8-9, GOS 6, DOD KEM, PB 7 ur dopolnjuje na OŠ Križevci pri Ljutomeru

Katja Vunderl

 

GUM 4-9,

OPZ, MPZ,

zaposlena polovični delovni čas

Martina Cvetko

 

šolsko svetovalno delo, DSP, PUT

Marjan Kosi

 

NAR 6, BIO 8, PB organizator šolske prehrane
Metoda Ljubec

 NeTJN1,

TJN 2, TJN3, TJN 4

 pri nas dopolnjuje 8 ped. ur na teden

 

Mitja Vunderl

 

računalničar  

Mira Petek

 

LUM 6-9,  LS2 8, pri nas dopolnjuje 5 ped. ur na teden

Sara Ferlin

 

DSP

 

pri nas dopolnjuje 19 ped. ur na teden

 

Doris Novak

 

PB