Ravnateljica: Brigita HOJNIK 

Tajnica: Natalija Baumgartner

Računovodkinja: Eva Štuhec    

Tel.: 02 580 11 15 ali 02 584 46 70  (tajništvo)

Fax.:  02 58 01 445

Naslov: Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Elektronska pošta: tajnistvo@o-cezanjevci.si

Spletna stran: http://www.o-cezanjevci.si

Številka žiro računa:  01263-6030665861

Davčna številka: 94576980

Matična številka: 5084628