OSNOVNE INFORMACIJE
Po večletnih prizadevanjih, se tudi v slovenske šole začenja uvajati priljubljen šolski
preventivni program “Lions Quest” (več: https://www.lions-quest.org/).
V tem postepidemičnem času je ključnega pomena, da se otrokom in mladostnikom,
učiteljem ter svetovalnim delavcem ponudi kakovostna orodja, s katerimi bodo lahko
trenutne izzive s področja duševnega zdravja in preventive obvladovali na
sistematičen in učinkovit način. Tudi sicer (ne glede na zaskrbljujoče stanje zaradi
epidemije) program omogoča sistematičen pristop v preventivi skozi različna razvojna
obdobja otrok in mladostnikov in je primeren za vključitev v redni učni načrt vsake
šole, ki si želi kakovostno delati na področju preventive. Program “Lions Quest”
temelji na socialnem in čustvenem učenju, pokriva pa ciljne skupine otrok in mladih
od 3. do 20. leta starosti.
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci se je na podlagi zgoraj zapisanih razlogov odločila, da
se vključi v pilotno fazo izvajanja programa Lions Quest v Sloveniji, ki bo trajala dve
leti. Ciljna skupina pilotne faze izvedbe so učenci in učenke 6. in 7. razreda osnovne
šole.
Tri strokovne delavke, ki na šoli izvajajo program, so se udeležile izobraževanja. V
mesecu oktobru 2022 smo na šoli pričeli z izvajanjem delavnic, še pred tem pa so
učenci izpolnili anketni vprašalnik. Enak vprašalnik bodo izpolnili tudi po končanem
dveletnem izvajanju delavnic in takrat se bo videlo, kako zelo so delavnice koristile
učencem slovenskih šol.
Izvajalke programa: Martina Cvetko, Jasna Lampreht, Katja Nemec

Vir: https://www.lions-quest.org/grades-9-12-preview/skills-for-action-level3/,

Pridobljeno: 8. 11. 2022.

DELAVNICE

V šolskem letu 2022/2023 se bodo z učenci 6. in 7. razreda izvajale naslednje delavnice:

 • Orientacija in spoznavanje
 • Vzpostavljanje pravil vedenja
 • Pozitivne vrednote: kažipot življenja
 • Postavljanje pozitivnega cilja
 • Trinožec samozavesti
 • Umetnost učinkovitega poslušanja
 • Spoštovanje sebe in drugih
 • Kako sprejemati boljše odločitve?
 • Odkrivanje čustev
 • Od dna do vrha
 • Ohranjanje trezne glave v težkih situacijah
 • Komunikacija s pomočjo sporočil »Kaj, zakaj in kako?«
 • Odkrivanje čustev
 • Izbira prijateljev
 • Notranji in zunanji pritisk
 • Trije koraki za ohranjanje zvestobe samemu sebi
 • Za prijateljstvo sta potrebna dva
 • Reševanje sporov med prijatelji