Obiskali so nas predstavniki KS Ljubečna skupaj z njihovim ravnateljem šole g. Martinom Grosekom.

V soboto, 23. 05. 2015, smo imeli to priložnost in čast, da so tudi našo šolo obiskali predstavniki pobratene KS Ljubečna skupaj s predstavniki KS Cezanjevci. Z velikim veseljem in ponosom smo jim predstavili in pokazali našo šolo, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. Kljub temu, da delujemo v prostorih, ki niso primerljivi z njihovo šolo, smo pokazali svojo notranjost in bogastvo šole, ki jo delamo ljudje, vsi skupaj: zaposleni, učenci, starši in krajani. Z velikim ponosom smo povedali, da je to sodelovanje res zelo dobro, še več, odlično. Potrdili so nam, da se to čuti in da moramo v taki slogi tudi nadaljevati.