Pod okriljem UNESCA potekajo po svetu velika prizadevanja za dvig pismenosti, ki ne vključuje le osnov branja in pisanja, temveč vse večji poudarek namenja branju in uporabi novih oblik digitalnih besedil, ki se jim v vsakdanjem življenju – v 21. stoletju več ne moremo izogniti.

Pomembna je misel, ki jo je ob letošnjem mednarodnem dnevu pismenosti napisala Irina Bokova, generalna direktorica, UNESCO: »Pismenost je precej več kot zgolj prioriteta v izobraževanju – to je največja naložba v prihodnost in prvi korak  k vsem novim oblikam pismenosti, ki so potrebne v enaindvajsetem stoletju. Radi bi zaživeli v stoletju, kjer zna vsak otrok brati in s pomočjo svojega znanja postati samostojen.« ( http://www.jakrs.si/novice/novica)

 V okviru projekta ELINET je bil kot eno izmed orodij za osveščanje ljudi v prizadevanju proti nepismenosti oz. slabi pismenosti narejen animiran film.

Slovensko različico najdete na https://www.youtube.com/watch?v=I9EQLxwUmwY – prijazno vabljeni k ogledu.