Naša šola je tudi letos, 17. 10. 2015, sodelovala v humanitarni akciji OZRK Ljutomer s simboličnim naslovom Drobtinica. Predstavniki učencev in učiteljev OŠ Janka Ribiča Cezanjevci Luka Lah, Bennet Markovič, Nastja Magdič, Sanja Oček Cör, Špela Semenič, Nuša Novak, Nika Trstenjak, Katja Nemec, Manja Gospodarič in Jasna Lampreht so ponujali kruh, ki ga je darovala trgovina SPAR Ljutomer, v zameno za prostovoljni prispevek. Zbrana  sredstev bodo v celoti namenjena za zdravo in redno prehrano šoloobveznih otrok.

Rdeči križ Slovenije s sodelovanjem v mednarodni kampanji Drobtinica dopolnjuje svoje programe socialne pomoči otrokom iz socialno šibkejših okolij. Poleg zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki bodo namenjeni izključno plačilu toplih obrokov za socialno ogrožene šoloobvezne otroke v okoljih, kjer bo kampanja tudi potekala, Drobtinica osvešča širšo javnost glede vse bolj pereče problematike nezadostne in/ali nepravilne prehrane naših najmlajših – osnovnošolcev ter vzpodbuja čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski. Kampanja je primer dobre prakse na področju vključevanja mladih članov in prostovoljcev v humanitarno dejavnost ter predstavitev le te v lokalni skupnosti in širše.

Letos je sočasno potekala predstavitev AED tako, da je bila na vsaki stojnici predstavitev AED in prikaz oživljanja.

Na ta način smo obeležili svetovni dan hrane in svetovni dan oživljanja.

 

Zapisala: Jasna Lampreht

Foto: Jasna Lampreht in Katja Nemec

Več na spletnem portalu Prlekija on net in blogu Vas zanima.