Kritik Emil Casar je o času druge svetovne vojne zapisal sledeče misli:

»To je bil čas, ko so spet dobile veljavo tako etične in moralne vrednote, kot so tovarištvo, poštenje, spoštovanje drugega, vrednotenje človeka po delu, nesebična predanost boju za ohranitev naroda in njegove kulture. Čas, ko zvestoba domovini ni bila prazna beseda!«

 Te misli je med drugimi v petek, 22. aprila 2016 v Cezanjevcih ob grobu talcev prebrala osmošolka, Anja Pušenjak. Zbrani smo počastili spomin na petindvajset padlih talcev in na vse žrtve morij druge svetovne vojne, hkrati pa je bila ta spominska slovesnost ponovno opozorilo nam vsem k ohranjanju  svetovnega miru.