Kljub vremenu, ki je bilo v petek, 21. 10. 2016, nekoliko nespremenljivo, so se otroci in učenci v Cezanjevcih uspešno evakuirali iz njihovih prostorov.

Evakuacija je potekala tako v prostorih osnovne šole, kot tudi v novih prostorih vrtca. Na lokaciji vrtca, so bili prisotni gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev (Cezanjevci, Branoslavci, Vogričevci, Mekotnjak-Stara Cesta, Desnjak, Ljutomer).

V šoli in vrtcu, je bila evakuacija uspešno zaključena. Po vaji so si otroci in učenci imeli možnost ogledati vsa gasilska vozila in opremo, ki jo tako poklicni, kot tudi prostovoljni gasilci uporabljajo pri svojem delu. Učencem in otrokom je bilo to v veliko veselje in s tem so pridobili tudi kakšno novo informacijo. Strokovni delavci, pa smo obnovili svoje znanje in se ponovno preizkusili v konkretni situaciji.

Vsem gasilcem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in njihovo požrtvovalnost.

Kolektiv šole in vrtca Cezanjevci z otroci in učenci

Zapisala: Jasna Lipovec

Foto: Jasna Lampreht