Dan Rudolfa Maistra je slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 23. novembra. Na ta dan je Rudolf Maister leta 1918 s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil, s tem dogodkom pa je k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške.

Njegove besede ob tem dejanju so bile:  »Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko«.

Kot državni praznik se v Sloveniji praznuje od leta 2005. Dan v Sloveniji ni dela prost.

Kdo je sploh bil Rudolf Maister?

Rodil se je 29. marca 1874 materi Dolenjki in očetu Štajercu. Osnovno šolo je Rudolf najprej obiskoval v Mengšu, nato v Kranju. Bil je odličen učenec. Po končanem 6. razredu gimnazije v Ljubljani je odšel na Dunaj v domobransko šolo za kadete. Za poklic vojaka pa ga je navdušil njegov stric Lovrenc, ki je bil po smrti očeta njegov vzornik.

Bil je general, politični aktivist, pesnik, slikar, bibliofil.

Maister, ki je služboval v raznih krajih Slovenije in tedanje Avstro-ogrske monarhije, je umrl leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan pa je v Mariboru.

Pripravil: Alan Dreven (povzeto po spletni strani https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_Rudolfa_Maistra).