Učenci 6. r so pri pouku gospodinjstva dobili zanimivo nalogo. Izdelati so morali koš za določeno vrsto odpadkov, pripraviti predstavitev primerno za prvošolce in jih naučiti ali poučiti o ločevanju odpadkov. Ta projekt na šoli izvajamo že deveto leto in je vedno zelo dobro sprejet iz obeh strani učencev. Ob učenju o vsakdanji temi, učenci urijo svoje ročne spretnosti, hkrati pa k sodelovanju pritegnejo starše, ki jim z veseljem pomagajo pri izdelavi košev.  Večina učencev koše izdela samostojno, kar je tudi cilj, starši jim pomagajo le pri delih, ki jih sami ne zmorejo oziroma so zanje nevarni. Tako se o ločevanju odpadkov pogovarjajo tudi doma in tako tudi doma spremenijo dosedanji način ločevanja odpadkov. Spoznajo, da za ločevanje odpadkov ne potrebujemo kupovati dragih košev, lahko jih preprosto izdelamo doma. Glede na videne izdelke jim idej in volje ne manjka.

Učenci 1. razreda pa z zanimanjem poslušajo predstavitve, si ogledajo koše in se preizkusijo v ločevanju odpadkov. Počutijo se pomembni, saj lahko sodelujejo s starejšimi učenci, uspešne, saj naloge z lahkoto samostojno ali ob pomoči učencev rešijo. Na koncu si izberejo koš, ki jih je najbolj navdušil in ga posvojijo ter vso šolsko leto pridno hranijo z odpadki. Letos so si  izbrali Pikija (koš za papir) Žana Pušenjaka.

Zapisala mentorica projekta: Jasna Lampreht

Foto: Nataša Pušenjak