Tudi letos smo na šoli obeležili Teden Rdečega križa Slovenije. Učenke šolske ekipe prve pomoči so skupaj z mentorico prve pomoči Jasno Lampreht mlajše učence šole in otroke v vrtcu seznanili z osnovami nudenja prve pomoči ob nezgodah ali nenadnih obolenjih. Ponovili so kako poklicati  na pomoč ter se na sproščen in zabaven način preizkusili v veščinah nudenja prve pomoči. Izkušnje kažejo, de je z zgodnjim učenjem prve pomoči oziroma seznanjanja z veščinami nudenja prve pomoči in preprečevanje nezgod potrebno začeti učiti že zelo zgodaj (v vrtcu, šoli), saj so ta znanja v vsakdanjem življenju mnogokrat koristna. Na tak način prikažemo otrokom in učencem tovrstne veščine, ki jih vsako leto obnavljajo in nadgrajujejo.

Zapisala in foto: Jasna Lampreht