Učenci na razredni stopnji tekmujejo v akciji čiščenja zob. Prvo mesto so osvojili učenci 5.razreda.
Čestitke!