• V zadnjih desetletjih se ljudje vedno bolj zavedamo negativnih posledic našega delovanja in da moramo živeti in delati tako, da naravo čim manj obremenjujemo. Nikakor ne smemo le sebično gledati na sebe, ampak moramo čim bolj neokrnjeno naravo pustiti tudi našim zanamcem.
  Zavedati se moramo, da lahko vsak od nas po svojih močeh pomaga k ohranjanju narave. Tudi na naši šoli že mnoga leta posvečamo ekologiji kar precej pozornosti. Naš moto je »Žívimo z naravo!« V okviru pouka pri raznih predmetih obravnavamo teme v zvezi s pomenom varovanja narave,
  skoraj cela razredna stopnja in nekaj posameznikov na predmetni stopnji je tekmovalo za ekobralno značko. Tako si učenci pridobivajo znanje, ki jim pomaga graditi ekološko zavest, ki jo posredno prenašajo tudi na starše.
  Teoretična znanja povezujemo tudi s praktičnim delom, saj zbiramo odpadni papir, kartuše in baterije. Tako se tudi po naši zaslugi zmanjša količina odpadkov, saj se jih večji del lahko predela v nove proizvode, veliko pa se prihrani tudi vode in energije. Zato pa je potrebno upoštevati navodila in odpadke pravilno ločeno zbirati, da se bo čim več odpadkov predelalo (recikliralo), ostalo pa se odlagalo na urejenih odlagališčih. Mi imamo zbirni center za odpadke v Ljutomeru, v Puconcih pa je skupno odlagališče za celo Pomurje. Da je naše ekološko delovanje bolj zanimivo, na naši šoli
  vsako leto izvajamo tekmovanje ekofrajerji razredne oz. predmetne stopnje. Poleg zbiranja odpadnega papirja, kartuš in baterij, smo ocenili tudi odstotek bralcev za ekobralno značko ter v okviru ocenjevanja oddelčnih skupnosti tudi upoštevanje hišnega reda, medsebojne odnose in drugo, kar nam omogoča sobivanje in delo v skupini. Točke smo vnašali v tabelo, ki je visela v zgornji avli. Prvi razred se vsako leto uvaja in ne sodeluje v konkurenci. Vsi, ki smo na kakršenkoli način sodelovali, smo zmagovalci. Bistvo vsega je, da ekomiselnost prodre v srca naših učencev, da se bodo znali pravilno odločati, ko bodo kot odrasli krojili našo skupno usodo.
  Rezultate smo razglasili zadnji šolski dan, tik pred odhodom na zaslužene počitnice.
  Letošnji ekofrajerji razredne stopnje so četrtošolci, ekofrajerji predmetne stopnje pa osmošolci.
  Kot razred so prejeli posebno priznanje, ki bo naslednje šolsko leto krasilo njihov ekokotiček. Posamezniki z razredničarkama pa so prejeli še simbolično nagrado.
  Zapisal: Marjan Kosi
  Foto: Jasna Lampreht