Prvi dve šolski uri sta bili posvečeni Dnevu slovenske hrane in Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Od 7.30 do 8. ure so učenci izpolnjevali anketo o prehranjevalnih navadah v okviru projekta Erasmus+.
Od 8. ure do 8. 20 je potekal zajtrk in sicer za učence od 1. do 4. razreda v učilnicah, za ostale pa v jedilnici. Za zajtrk je bilo ponujeno: domači kruh, domače maslo, domači med, domače mleko ter jabolka lokalnega pridelovalca. Po zajtrku so si učenci z razredniki v svojih učilnicah ogledali projekcijo o pomenu zajtrka ter o primerni prehrani otrok in mladostnikov, ki jo je po virih s spleta pripravil Marjan Kosi, organizator šolske prehrane. Ob projekciji so se o tej tematiki tudi pogovarjali. Nekateri na razredni stopnji so imeli še druge aktivnosti, drugi razred si je pripravil tudi sadna nabodala.

Sledile so različne športne aktivnosti.

Zapisal in foto: Marjan Kosi