24. 11. 2017, so svetovalne delavke za učence 9. razreda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Stročja vas, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, OŠ Veržej in OŠ Križevci organizirale Tržnico srednjih šol. Tržnica je potekala v Športni dvorani ŠIC Ljutomer in sicer že deseto leto zapored.
Na tržnici so se predstavljale srednje šole in dijaški domovi iz Pomurske in Podravske regije, CSD Ljutomer ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Zapisala in foto:Martina Cvetko